Cesta
se sklem
Ve sklářském muzeu Frauenau
Muzeum

Historie

Alfons Hannes (1931-2010), rytec skla, odborový tajemník a starosta Frauenau v letech 1966-1996, znal a miloval prostředí sklářů. Spolu s výtvarníkem Erwinem Eischem a řemeslným mistrem Helmutem Schneckem měl po svém boku dva podobně smýšlející lidi. Podle jejich názoru by tradiční sklářství mělo dostat muzejní centrum.

Ze zřícené pily se tak v kombinaci s novou budovou stalo Muzeum skla Frauenau, které bylo otevřeno v roce 1975. Díky speciálním výstavám, "Bayerwald Glass Awards" a mezinárodním sklářským sympoziím se muzeum stalo místem, kde se setkával národní i mezinárodní sklářský svět.

Po zhruba čtvrtstoletí existence bylo rozhodnuto muzeum kompletně přestavět, aby splňovalo požadavky moderního výstavního domu. Podle koncepce Prof. Dr. Kathariny Eisch-Angus a Dr. Jörga Hallera bylo vybudováno průkopnické muzeum, které bylo otevřeno v roce 2005. Zvláštní důraz byl kladen na architekturu muzea. Již zvenčí svědčí kulatá budova o inovativní muzejní stavbě. Návrh výstavních prostor byl proveden v úzké spolupráci s umělci, což z muzea samo o sobě činí naprosté umělecké dílo.

V roce 2014 přešlo Muzeum skla Frauenau pod správu Svobodného státu Bavorsko a od té doby funguje jako "Státní muzeum dějin sklářské kultury".