Dopravník

Sdružení &
Schaefer-
nadace

"Verein der Freunde des Glasmuseums Frauenau und der Gläsernen Gärten e.V." (Spolek přátel sklářského muzea Frauenau a sklářských zahrad) byl původně založen jako podpůrný spolek pro sklářské muzeum. V roce 2013 byl účel sdružení rozšířen o propagaci Sklářských zahrad. Spolek podporuje muzeum například výstavami nebo umožňuje nákupy nových uměleckých děl. V oblasti Skleněných zahrad se sdružení například postaralo o instalaci umělecky řešeného pavilonu ze skla za podpory obcí národního parku ILE. Předsedou sdružení je bývalý starosta Frauenau Herbert Schreiner.

Máte zájem podpořit Sklářské muzeum Frauenau a Sklářské zahrady? Sdružení rádo přivítá nové členy.

Připojte se nyní

Nadace SCHAEFER se v muzeu prezentuje výstavou tabatěrek. Manželé Marianne a Heiner Schaeferovi shromáždili za 40 let svého vášnivého sběratelství zásobu více než 3 500 tabatěrek z Bavorska, Čech a Rakouska z let 1800-2015. Z toho asi 1 200 nejkrásnějších a historicky nejvýznamnějších skleniček putovalo do sklářského muzea ve Frauenau, kde je lze obdivovat ve studijní sbírkové části, která byla v roce 2018 kompletně přepracována. Kromě toho se Nadace SCHAEFER významně angažuje ve prospěch Muzea skla Frauenau a podporuje ho nejrůznějšími způsoby.