Dopravník

Sdružení &
Schaefer-
nadace

"Verein der Freunde des Glasmuseums Frauenau und der Gläsernen Gärten e.V." (Spolek přátel sklářského muzea Frauenau a sklářských zahrad) byl původně založen jako podpůrný spolek pro sklářské muzeum. V roce 2013 byl účel sdružení rozšířen o propagaci Sklářských zahrad. Spolek podporuje muzeum například výstavami nebo umožňuje nákupy nových uměleckých děl. V oblasti Skleněných zahrad se sdružení například postaralo o instalaci umělecky řešeného pavilonu ze skla za podpory obcí národního parku ILE. Předsedou sdružení je bývalý starosta Frauenau Herbert Schreiner.

Máte zájem podpořit Sklářské muzeum Frauenau a Sklářské zahrady? Sdružení rádo přivítá nové členy.

Nadace SCHAEFER je v muzeu zastoupena výstavou tabatěrek. Za 40 let vášnivého sběratelství nashromáždili Marianne a Heiner Schaeferovi sbírku více než 3 500 tabatěrek z Bavorska, Čech a Rakouska od roku 1800 do současnosti. Z toho asi 1 200 nejkrásnějších a historicky nejvýznamnějších sklenic putovalo do sklářského muzea ve Frauenau, kde je lze v roce 2018 obdivovat ve zcela nově upraveném prostoru studijní sbírky. Součástí prezentace je rozsáhlá expozice historického tabákového skla z Bavorska a Čech. Pozoruhodné jsou například mistrně řešené tabatěrky ze sklárny Schachtenbach. Další pozornost je věnována modernímu sklu od roku 1960, a to sklu od všech sklářů a rafinérů skla v regionu, kteří se věnovali výrobě tabákového skla. Vynikajícími díly jsou zastoupeni také ateliéroví sklářští výtvarníci. Vystaveny budou také vybrané tabatěrky ze sbírky Margarete Schaufelbergerové ze Švýcarska, která za léta nashromáždila vynikající kolekci tabákových sklenic. Nechybí ani nahlédnutí do výstavního a knižního projektu "Hledání stop", který pátrá po bývalých majitelích starých tabatěrek. Nadace Schaefer věnovala celou řadu výstav a doprovodných katalogů nejrůznějším tématům týkajícím se tabákových sklenic.

Nadace SCHAEFER obohacuje muzeum skla Frauenau nejen o vynikající sbírku tabákového skla, ale hraje také klíčovou roli v podpoře muzea v nejrůznějších oblastech. Díky velkorysé a trvalé podpoře Nadace SCHAEFER byly uskutečněny významné nákupy do sbírek a realizovány projekty, jako je digitalizace časopisu Bayerische Wald-Zeitung.

Schnupftabakgläser Tabakgläser, gefertigt am Glasofen
Sammlung Schnupftabakgläser Bixl im Glasmuseum Frauenau
Schnupftabakgläser Bixl in Alabasterglas aus der Glashütte Schachtenbach