AGB

Podmínky použití

Texty, obrázky, grafika a design těchto internetových stránek podléhají autorským právům. Můžete je používat pouze pro soukromé a jiné vlastní účely v rámci § 53 zákona o autorských právech (UrhG). Jakákoli reprodukce nebo použití těchto stránek nebo jejich částí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění je povoleno pouze s naším souhlasem. Ten vám na požádání udělí osoba odpovědná za obsah. Kromě toho mohou texty, obrázky, grafika a další soubory zcela nebo zčásti podléhat autorským právům třetích osob. Osoby odpovědné za obsah vám rovněž poskytnou podrobnější informace o existenci případných práv třetích stran.

Odmítnutí odpovědnosti

Všechny informace uvedené na těchto webových stránkách byly sestaveny a zkontrolovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nemůžeme však zaručit, že uvedené informace jsou vždy aktuální, správné, úplné nebo dostupné. Smluvní vztah s uživateli internetové nabídky nevzniká.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené používáním těchto webových stránek. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud se na něj vztahují ustanovení § 839 BGB (odpovědnost za porušení úřední povinnosti). Neodpovídáme za škody způsobené škodlivým softwarem nebo instalací či používáním softwaru při vyvolávání nebo stahování dat.
Pokud je to v jednotlivých případech vyžadováno: Zřeknutí se odpovědnosti se nevztahuje na informace, které spadají do oblasti působnosti evropské směrnice o službách (směrnice 2006/123/ES - DLRL). U těchto informací je zaručena přesnost a aktuálnost.