Knihovna
Skleněné znalosti v knihách

Fach-
knihovna

Ve sklářském muzeu Frauenau se nachází rozsáhlá odborná knihovna o skle. Obsahové oblasti pokrývají širokou škálu témat od sklářského umění a sklářské technologie až po sklo z různých zemí. Ta je zastoupena přibližně 4 000 knihami a 200 časopisy. Zvláštní raritou je například téměř kompletní vydání časopisu Bayerische Wald-Zeitung ze dne 1887 až 1968.

Sklářská knihovna je neustále rozšiřována o nové přírůstky a je napojena na síť bavorských knihoven (BVB). Je možné provádět meziknihovní výpůjčky. Níže naleznete přístup k Online katalog.

Další informace získáte u kurátora Svena Bauera na adrese:
sven.bauer@glasmuseum-frauenau.de

Na online
Katalog