Od 14.04.2024 "Kreativní Frauenau" ve Velkém sále. U příležitosti 700. výročí svého založení vystavuje Sklářské muzeum díla téměř 50 umělců, kteří působili nebo stále působí ve Frauenau.