Archiv muzea

Historie skla

Archiv Sklářského muzea je důležitým kontaktním místem pro všechny zájemce o sklářskou a regionální historii a její zkoumání. Obsahuje pozůstalosti a (obrazové) archivy badatelských osobností, jako jsou Josef Blau, Ingeborg Seyfertová, Alfons Hannes a Ulrich Winkler. Josef Blau se zabýval folklórem a místní historií Šumavy. Pozůstalost Alfonse Hannese zahrnuje všechny oblasti sklářství s dokumenty a fotografiemi. Ingeborg Seyfertová se intenzivně věnovala dějinám skla, lesů a lesnictví v regionu a mnoha dalším historickým tématům. Ulrich Winkler se zabýval především historií Lamer Winkel.

Další informace získáte u kurátora Svena Bauera na adrese:
sven.bauer@glasmuseum-frauenau.de