Klikněte na bod
Učící se svět

Skláři

Aktuální a osobní

Odborníci
Znalosti

Vnitřní okruh našeho muzea vypráví příběh místních sklářů. V různých dílnách rozmístěných kolem pece se ponoříme do řemesla, do kulturní historie skla a seznámíme se se starými skláři a jejich společenskou historií. Zde navazuje naše virtuální část. Postupně je přivádíme do muzea, lidi, kteří vyrábějí sklo dnes, ale i ty, kteří vyráběli sklo tehdy a kteří střeží staré znalosti. V krátkých videích se skláři představují, dávají nahlédnout do svého sklářského kosmu a vysvětlují část muzejní manufaktury.

Jedná se o
nekonečné
Křížové sklo
vyrobit.